совместимость мужчины и женщины по гороскопу на сайте гороскоп совместимости женщина близнец мужчина рыба совместимость гороскопов гороскоп телец мужчина с овном женщиной тамара глоба гороскоп 2016 бесплатно тут гороскоп рак на завтра точный гороскоп совместимости змея и собака на сайте гороскоп рыб здесь любовный гороскоп для скорпионов на завтро скачать гороскоп ссылка гороскоп здесь близнецы гороскоп сексуальной совместимости давай поженимся гороскоп совместимости гороскоп совместимости кот и коза весы скорпион совместимость гороскоп гороскоп на 2016 телец свинья гороскоп дева на сегодня любовный тут поздравления по гороскопу стрелец на сайте гороскоп совместимости мужчина весы - женщина козерог на сайте совместимость весов мужчин и женщина рыба гороскоп здесь тут гороскоп на ближайшую неделю водолей гороскоп 2016 год телец по месяцам гороскоп на завтра весы лев здесь

Дейности при обслужването на чуждестранни клиенти

  • Предоставяне на подробна информация за законовата регламентация на възможностите за извършване на стопанска дейност в България.Режим на чуждестранните инвестиции.Специфики на законодателството, касаещи чуждестранните инвеститори.Митнически и валутен режим. Защита на конкуренцията.
  • Правен статут и ред за пребиваване на чужденците в България.
  • Регистриране на търговски дружества /с ограничена отговорност и акционерни/. Осъществяване на цялостно правно и административно обслужване на регистрираните дружества.Текущо правно обслужване на фирмите, включващо предварителна информация за всички законови изисквания за съществуването и дейността на икономическите субекти и извършване на необходимите правни и фактически действия.
  • Регистриране на търговски представителства на чужди фирми в Българската търговско – промишлена палата.
  • Регистриране на организации с нестопанска цел – сдружения и фондации.Текущо правно обслужване.
  • Правен режим на недвижимата собственост в България.Възможности за фактическо придобиване на недвижими имоти от чужденци.Консултации по сключване на сделки с недвижими имоти и за особеностина пазара в България. Водене на преговори и цялостно правно осигуряване на процеса по придобиване на недвижими имоти.
  • Международно осиновяване.
  • Интелектуална собственост.