совместимость мужчины и женщины по гороскопу на сайте гороскоп совместимости женщина близнец мужчина рыба совместимость гороскопов гороскоп телец мужчина с овном женщиной тамара глоба гороскоп 2016 бесплатно тут гороскоп рак на завтра точный гороскоп совместимости змея и собака на сайте гороскоп рыб здесь любовный гороскоп для скорпионов на завтро скачать гороскоп ссылка гороскоп здесь близнецы гороскоп сексуальной совместимости давай поженимся гороскоп совместимости гороскоп совместимости кот и коза весы скорпион совместимость гороскоп гороскоп на 2016 телец свинья гороскоп дева на сегодня любовный тут поздравления по гороскопу стрелец на сайте гороскоп совместимости мужчина весы - женщина козерог на сайте совместимость весов мужчин и женщина рыба гороскоп здесь тут гороскоп на ближайшую неделю водолей гороскоп 2016 год телец по месяцам гороскоп на завтра весы лев здесь

Българските граждани, живеещи в чужбина, могат да бъдат освободени от плащането на здравниосигуровки

Българските граждани, които живеят в чужбина, вече могат да бъдат освободени от плащането на здравноосигурителни вноски у нас и за минали периоди, съобщиха от НАП.

 

Подаването на заявление в НАП вече не е обвързано с изискването това да стане преди напускането на страната, както беше досега.

 

За да бъдат освободени от здравноосигурителни вноски обаче, българските граждани, живеещи извън родината, трябва да отговарят на няколко условия:

 

1) Трябва да са български граждани;

2) Да са били в чужбина най-малко 183 дни през една календарна година;

3) Най-важното условие за освобождаване от плащане на вноски за здравноосигуряване е подаване на заявление в офиса на НАП по постоянен адрес.

 

Вече няма срок, в който това заявление трябва да бъде представено в НАП. Заявлението може да се подаде лично или чрез упълномощено лице.
Документът може да бъде изпратен до НАП и по пощата, с обратна разписка.

 

За да се възстановят здравноосигурителни права при връщане в България, в НАП
се подава друго заявление – за завръщане. Освен него трябва да се представят и документи, които доказват, че човекът е бил в чужбина повече от 183 дни през една календарна година. Такива документи могат да бъдат например копие от задграничен паспорт, удостоверение от областна дирекция на полицията, документ, издаден от компетентен орган на съответната държава, придружен с точен превод от заклет преводач на български и други.

 

Здравноосигурителните права на българи, които са били в чужбина и са подали заявление, могат да се възстановят по два начина. Единият е автоматично след изтичане на шест последователни месеца, през които те се осигуряват, плащайки вноски за здравноосигуряване в България. Ако българите, които са били зад граница, искат веднага да възстановят своите здравни права, те трябва да платят еднократно 12 здравноосигурителни вноски върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица.

 

Ако се плащат през 2013 г., това са 12 вноски по 33.60 лв. С последните промени в Закона за здравното осигуряване българските граждани, които са граждани и на друга държава и не живеят постоянно (повече от 183 дни през календарната година) на територията на страната, не подлежат на задължително здравно осигуряване в България. Те могат да декларират, че не дължат здравноосигурителни вноски с декларация по образец. Документът се подава в офис на НАП. Това може да стане лично, чрез пълномощник или по пощата с обратна разписка.

 

Българите, които живеят в страна – членка на ЕС, за периода след 1 януари 2007 г. трябва да имат предвид, че разпоредбите не се прилагат за периоди, за които съгласно европейските регламенти се прилага законодателството на другата държава – членка на ЕС.

 

Ако спрямо някого през периода на трудова заетост в другата държава членка е приложимо законодателството на съответната държава, за този период той ще бъде освободен от задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски в НЗОК. За целта пред НАП може да се представи формуляр, издаден съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност или друг документ/удостоверение, издаден от компетентна институция на държавата членка, в който изрично е посочен конкретен период на задължително здравно осигуряване в тази държава членка.

 

Въз основа на данните, посочени в документа, месеците без данни за здравно осигуряване ще бъдат покрити и ще бъде коригиран здравноосигурителния му статус.