совместимость мужчины и женщины по гороскопу на сайте гороскоп совместимости женщина близнец мужчина рыба совместимость гороскопов гороскоп телец мужчина с овном женщиной тамара глоба гороскоп 2016 бесплатно тут гороскоп рак на завтра точный гороскоп совместимости змея и собака на сайте гороскоп рыб здесь любовный гороскоп для скорпионов на завтро скачать гороскоп ссылка гороскоп здесь близнецы гороскоп сексуальной совместимости давай поженимся гороскоп совместимости гороскоп совместимости кот и коза весы скорпион совместимость гороскоп гороскоп на 2016 телец свинья гороскоп дева на сегодня любовный тут поздравления по гороскопу стрелец на сайте гороскоп совместимости мужчина весы - женщина козерог на сайте совместимость весов мужчин и женщина рыба гороскоп здесь тут гороскоп на ближайшую неделю водолей гороскоп 2016 год телец по месяцам гороскоп на завтра весы лев здесь

Ние сме

Адвокатско дружество „Груйкин и съдружници” е създадено през 2007 г.  Дружеството включва 5 основни и над 10 асоциирани адвокати. Създадени са партньорски отношения с правни фирми в Европа и Съединените щати.

 

Дружеството специализира в областта на гражданското, търговското, облигационното, административното, вещното право и процесуалното представителство, регистрация и преобразуване на търговски дружества, конкурентно право, търговски договори, чуждестранни инвестиции, данъчно право, семейно и наследствено право, обществени поръчки.

 

Постоянните клиенти са над 80 търговски дружества, както и организации с нестопанска цел, сдружения, фондации и религиозни организации. Многобройни са и индивидуалните клиенти, в това число и чужди граждани, постоянно живеещи или временно пребиваващи в България, както и български граждани, живеещи постоянно в чужбина.

 

Дружеството работи в тясно взаимодействие с финансово-консултантски екип и счетоводна фирма. Има сериозна практика по искове по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, както и по колективни искове срещу държавата и монополни доставчици на обществен услуги.

 

Дружеството осъществява представителство и при водене на преговори, изготвяне на договори и консултиране при сключването на сделки. На своите клиенти търговци и юридически лица адвокатско дружество „Груйкин и съдружници” предлага договори за комплексно правно обслужване, което позволява пълното ангажиране с въпросите от юридически характер и концентриране на клиентите върху техните непосредствени дейности и цели.

 

В своята дейност адвокатско дружество „Груйкин и съдружници” си поставя за цел да осигури пълна защита на правата и интересите на своите клиенти и постигане на желаните от тях цели. В работата си дружеството се стреми към максимална ангажираност с конкретния проблем, определяне на най-подходящия за всеки отделен случай екип от специалисти, личен контакт с клиента и преди всичко постигането на реални резултати от своята дейност в интерес на клиентите си.

 

В отношенията си със своите клиенти адвокатско дружество „Груйкин и съдружници” се стреми да изгради най-висока степен на доверие, като в същото време им гарантира максимална сигурност и конфиденциалност. Екипът на Адвокатското дружество се състои от специалисти, притежаващи професионализъм и морални качества, необходими за осигуряване максимална защита на правата и интересите на клиента.   Конфиденциалността е основен принцип в отношенията с доверителите. Изявления и коментари, предполагащи афиширането на имената и дейността на клиентите, се правят само с тяхното изрично съгласие.