совместимость мужчины и женщины по гороскопу на сайте гороскоп совместимости женщина близнец мужчина рыба совместимость гороскопов гороскоп телец мужчина с овном женщиной тамара глоба гороскоп 2016 бесплатно тут гороскоп рак на завтра точный гороскоп совместимости змея и собака на сайте гороскоп рыб здесь любовный гороскоп для скорпионов на завтро скачать гороскоп ссылка гороскоп здесь близнецы гороскоп сексуальной совместимости давай поженимся гороскоп совместимости гороскоп совместимости кот и коза весы скорпион совместимость гороскоп гороскоп на 2016 телец свинья гороскоп дева на сегодня любовный тут поздравления по гороскопу стрелец на сайте гороскоп совместимости мужчина весы - женщина козерог на сайте совместимость весов мужчин и женщина рыба гороскоп здесь тут гороскоп на ближайшую неделю водолей гороскоп 2016 год телец по месяцам гороскоп на завтра весы лев здесь

Обществени поръчки

  • Съгласуване на документации за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки;

  • Консултации по въпроси, свързани с откриването, провеждането и прекратяването на процедури за възлагане на обществени поръчки;

  • Консултации по въпроси, свързани със сключването, изпълнението и прекратяването на договори за възлагане на обществени поръчки;

  • Представителство по спорове пред Комисия за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд;

  • Представителство пред Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция;

  • Представителство пред гражданските съдилища във връзка с претенции за обезщетяване на вреди, причинени от незаконосъобразни актове на възложители при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки